πεδια εξειδίκευσης

Google Διαφημιση
 • Πρώτη σελίδα Google
 • Πλάνο Στρατηγικής
 • Διαφημίσεις με στόχευση κοινου
 • Dynamic remarketing
 • Ανάλυση λέξεων κλειδιών
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK
 • Premium Post
 • Promo pro Video Premium
 • Διαφημίσεις με στόχευση κοινου
 • Κώδικας Pixel + dynamic remarketing
 • SEO facebook
 • Δημιουργία σελίδας Facebook
Google Analytics
 • Σύνδεση με social media
 • Σύνδεση με Google ads
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Δημιουργία data tables
 • Δημιουργία goals
 • Δημιουργία advanced remarketing groups
Youtube Διαφημίση
 • Σύνδεση με Google
 • Remarketing
 • Premium Videos
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • SEO YouTube
 • Διαφήμιση
 • Ανάλυση hashtag ανταγωνισμού
Linkedin Διαφημιση
 • Στόχευση σε επιχειρήσεις
 • Remarketing
 • Premium Videos
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Premium Posts
 • Διαφήμιση
 • Δημιουργία Σελίδας
Funnel Hacking
 • Ειδικές Σελίδες επιπλέον για καθημερινή αλλαγή
 • Εγγραφή επισκέπτη
 • Σελίδες για μετατροπή σε πελάτη
 • 2 σελίδες σε μια (50% βλέπει την μία από τις δύο) Ανάλυση επίσκεψης
 • Premium Posts
 • Θερμική προβολή ποντικιού στην σελίδα
SEO
 • Ανάλυση λέξεων
 • Ανάλυση ιστοσελίδας
 • Σύνδεση Search Console
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Σύνδεση με google analytics
 • Αρθρογραφία
 • Ανάλυση ανταγωνισμού
 • Link Building
 • Json Code
Instagram
 • Διαφήμιση
 • Remarketing
 • Premium Videos
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Premium Posts
 • Διαφήμιση
 • Δημιουργία Σελίδας
 • Ανάλυση hashtags
Κατασκευη ιστοσελιδασ
 • Δημιουργία ιστοσελίδας
 • CRO+UX
 • Σελίδες για μετατροπή σε πελάτη
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδας
 • Προσθήκη κειμένων
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού
Scroll to Top